BDU-projecten nog steeds kansrijk voor subsidie Stimuleringsfonds

 

De BDU-projecten voor onderzoeksjournalistiek in Ede en Amersfoort hebben de eerste schifting overleefd en zijn derhalve nog steeds kansrijk voor het binnenslepen van aanzienlijke subsidiebedragen. De Contentmanagers Wim Vonk en Daan Bleuel hebben vorige week een bezoek gebracht aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek om ten overstaan van een commissie vragen over de aanvraag te beantwoorden.

 

De deadline voor het indienen van de plannen was zondag 14 oktober. Volgens berichten van het Fonds zelf zijn er uiteindelijk een kleine 100 plannen ingediend. Daarvan sneuvelde grofweg de helft na de eerste schifting. Die aanvragen voldeden op één of meer punten niet aan de eisen die eraan gesteld werden.

 

Voor de resterende projecten is ruim 2,5 miljoen euro aan subsidiegeld beschikbaar. Zo’n driekwart daarvan is bedoeld voor lokale en regionale projecten. De aanvragen worden nu aan de hand van criteria van punten voorzien. De hoogst scorende krijgt als eerste subsidie. Zo wordt de ranglijst afgewerkt, tot de subsidiepot leeg is. Medio november wordt bekend welke projecten daadwerkelijk op subsidie kunnen rekenen. Die kunnen vanaf 1 januari 2019 van start.

 

Voor BDUmedia gaat het om het ‘Mediacentrum Amersfoort’ en ‘Bureau Spotlight’ in Ede. In beide gevallen zijn dat reeds bestaande projecten. De aanvragers hebben de ambitie om zowel het Mediacentrum Amersfoort, als het Bureau Spotlight in Ede van een bredere, onderzoeksjournalistieke basis te voorzien. In de aanvraag zet BDUmedia, samen met de partners in de twee projecten, in op de benoeming van respectievelijk 2 à 2,75 FTE om de ambities vorm te geven. De benoeming van de nieuwe functionarissen is in principe voor de duur van een jaar. Daarna zal moeten worden besloten of de nieuwe activiteiten worden voortgezet en zo ja, hoe. Het Stimuleringsfonds hoopt uiteraard met de subsidie een vliegwiel in gang te zetten dat ook blijft draaien als na een jaar de subsidiestroom stopt of minder wordt.

 

In Ede werkt BDU samen met Omroep Ede en de Christelijke Hogeschool. De samenwerking moet -zowel voor BDU als voor de omroep- leiden tot meer en betere content, dankzij de inzet van studenten. Voor de CHE levert het een mooie kans op om studenten journalistiek producties af te leveren die ook echt gebruikt kunnen worden. Een bureau onderzoeksjournalistiek moet het project een kwaliteitsimpuls geven.

 

In Amersfoort werkt BDU samen met RTV Utrecht en de Bibliotheek Eemland in het Mediacentrum Amersfoort. In het kader van de samenwerking worden onderwerpen gezamenlijk opgepakt. Naast publicatie via de geëigende kanalen, organiseren de partijen ook publieksdebatten. Dat gebeurt inmiddels ruim twee jaar. BDUmedia en RTV Utrecht willen aan het Mediacentrum een bureau onderzoeksjournalistiek toevoegen. Enerzijds om de kwaliteit van het werk te vergroten, maar ook om de continuïteit van het Mediacentrum te verstevigen.

 

Minister Slob van Mediazaken stelde eerder dit jaar 5 miljoen beschikbaar voor onderzoeksjournalistiek. Het grootste deel daarvan is bedoeld voor versterken van de journalistieke infrastructuur (voornamelijk extra mensen). De Minister heeft ook nadrukkelijk aangegeven dat lokale- en regionale projecten voor een flink deel van de subsidie in aanmerking komen. Een relatief klein deel van het geld is bestemd voor individuele journalisten (of kleine samenwerkingsverbanden) voor concrete onderzoeken. Binnen BDU heeft een aantal freelancers belangstelling getoond om daarvoor in aanmerking te komen. Zeker twee freelancers dienden inmiddels hun aanvraag bij het Fonds in.


Geplaatst op 26 oktober 2018

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.