Charna Verheugen nieuwe uitgever BDUmedia Noord Holland

Met ingang van 1 mei is Charna Verheugen gestart als nieuwe uitgever voor BDUmedia Noord Holland. Alle kranten van de Holland Media Combinatie (de voormalige uitgever van de huis-aan-huisbladen van De Telegraaf) van boven het Noordzeekanaal zullen hiervan onderdeel uitmaken.

 

Charna is afkomstig van de Telegraaf Media Groep en heeft voor de HMC-kranten het nodige gedaan en bezit de nodige kennis en ervaring. De komende tijd zal zij de voorbereidingen gaan treffen om dit nieuwe BDU-bedrijfsonderdeel inhoud te gaan geven.

 

Zo zal de organisatie vorm moeten krijgen, een nieuwe kantoorlocatie worden gezocht en de uitgeefstrategie van BDUmedia worden geïmplementeerd, maar vooral worden gezorgd voor het financiële resultaat.

 

Zoals we eerder meldden hebben BDU en de Telegraaf Media Groep onlangs overeenstemming bereikt over de overname van 47 huis-aan-huisbladen van De Telegraaf. De kranten worden regionaal geclusterd om het organisatorisch allemaal te kunnen behappen. Een deel van de titels zal gezamenlijk geëxploiteerd worden met uitgever Verhagen. Het gaat daarbij om het gebied rond Leiden.

 

Kranten in de omgeving van Haarlem worden gekoppeld aan onze eigen Hoofddorpse Courant (tegenwoordig: HC Nieuws). ‘t Gooi en Utrechtse uitgaven zullen aangetakt worden aan de centrale organisatie in Barneveld.

 

Voor Noord-Holland is ervoor gekozen een eigen organisatie neer te zetten. Dat betekent dat Charna Verheugen een team van mensen om zich gaat verzamelen (redactioneel en verkoop) waarmee dat deel van het gebied bewerkt kan worden in de beste BDU-traditie.


Geplaatst op 8 mei 2017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.