FAQ's

– Hoe moet ik declareren?

(Nieuwe) freelancers krijgen een overeenkomst van opdracht, waarin de afspraken zijn vastgelegd. Zodra deze overeenkomst ondertekend is geretourneerd, krijg je een link naar ons digitale declaratieformulier. In dit programma – Formdesk – vul je maandelijks jouw bijdragen in. Afhankelijk van de soort bijdrage maak je gebruik van de toeslagfactor of het veld ‘aantal tekens’ om op het afgesproken bedrag uit te komen. De toeslagfactor werkt in stappen van vijf euro.

Let op: bij iedere productie vul je het aantal tekens in. Dan wel in het veld ‘Aantal tekens commercie’ dan wel tussen haakjes in het veld ‘Artikelkop’. Desgewenst kunnen de contentmanagers meer informatie verstrekken.

 

– Wanneer moet ik declareren?

Het is verplicht maandelijks jouw bijdragen te declareren, vóór de derde van de nieuwe maand. Aan het einde van die maand vinden de betalingen plaats.

 

– Mag ik mijn gereden kilometers declareren? (voor meer informatie klik op de button regelingen)

De gereden kilometers buiten de eigen woonplaats kunnen worden gedeclareerd. BDU hanteert een vergoeding van 0,29 euro per kilometer.

 

– Mag ik freelance werkzaamheden verrichten voor concurrerende media?

In principe is dit niet mogelijk. De BDU-freelancers zijn de visitekaartjes van het bedrijf. Als je werkzaamheden verricht voor een ander lokaal nieuwsmedium, verslechtert dat de concurrentiepositie van de BDU-titel waarvoor je werkt.

 

– Moet ik mijn inkomsten opgeven aan de Belastingdienst?

Ja. De inkomsten zijn bruto en moeten opgegeven worden aan de belastingdienst.

 

– Worden mijn vergoedingen in bruto of netto bedragen uitbetaald?

Het overeengekomen honorarium is een bruto bedrag.

 

– Moet ik een VAR-verklaring hebben als ik freelance werkzaamheden verricht voor BDUmedia? (voor meer informatie klik op de button regelingen)

Wanneer je jaarlijks meer dan € 8.400 aan opdrachten factureert, moet je beschikken over een VAR-verklaring, een Modelovereenkomst of een Eigen Verklaring overleggen. Wie al een VAR-verklaring had in 2015 mag, bij ongewijzigde omstandigheden, deze verklaring ook in 2016 gebruiken. In de loop van 2016 gaat Koninklijke BDU met modelovereenkomsten werken.

 

 

 

– Wat is een Eigen Verklaring?

Een Eigen Verklaring is een formulier waarmee je je zelfstandigheid als ondernemer kunt aantonen. Hiermee sluiten we uit dat BDUmedia loonheffingen moet inhouden over de door jou gefactureerde bedragen. Wanneer je meer dan € 8.400 per jaar factureert zullen wij je naar een Eigen Verklaring of een VAR-verklaring vragen. Met de komst van Modelovereenkomsten gaat daar in de loop van 2016 iets in veranderen. De VAR-verklaring is afgeschaft en wordt vervangen door Modelovereenkomsten. Wij informeren je zodra hier meer bekend over is.

 

– Moet ik meerdere declaratieformulieren invullen als ik voor meerdere titels bijdragen heb geleverd?

Ja, vooralsnog is dit het geval. Er wordt wel onderzocht of de wijze van declareren efficiënter kan worden ingericht.

 

– Heb ik een opzegtermijn als ik mijn werkzaamheden voor BDUmedia wil staken?

Nee. Je kunt op ieder gewenst moment stoppen met de werkzaamheden. Tegelijkertijd hoeft BDUmedia ook geen opzegtermijn in acht te nemen, als zij de samenwerking wil beëindigen.

 

– Mag ik mijn bijdragen voor BDUmedia ook verkopen aan andere partijen?

Nee. Je vervaardigt de bijdragen exclusief voor BDUmedia. Soms is het wel mogelijk om een volledig herschreven BDU-productie aan te bieden aan andere opdrachtgevers. Het is altijd noodzakelijk om hier vooraf overleg over te plegen met een van jouw BDU-contactpersonen.

 

– Hoe maak ik aanspraak op een van de kortingsacties van BDUmedia?

Als je belangstelling hebt voor een van de vrijkaarten of kortingsacties, maak je deze interesse per e-mail kenbaar bij de contentmanager van jouw gebied: Daan Bleuel (d.bleuel@bdu.nl), Alex Monster (a.monster@bdu.nl) of Wim Vonk (w.vonk@bdu.nl).

 

– Kan ik als freelance medewerker een abonnement op een van de papieren titels krijgen?

Nee. In het kader van de kostenbeperkingen is dit helaas niet mogelijk. Wel kun je aanspraak maken op een digitaal abonnement voor een van de titels.

 

– Heeft BDUmedia visitekaartjes en/of een perskaart voor mij?

In sommige gevallen is het mogelijk een perskaart via BDUmedia te verkrijgen. Visitekaartjes worden zelden verstrekt. Mocht je meer willen weten over dit thema, neem dan contact op met de contentmanager van jouw gebied.

 

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.