Feestelijke bijeenkomst voor freelancers wordt vervolgd

jeroenwielaert

De eerste freelancersbijeenkomst die 7 mei in het Barneveldse Schaffelaartheater werd gehouden, krijgt een vervolg. Dat is de uitkomst van de evaluatie-bespreking die het redactioneel management van BDUmedia eerder deze week over het onderwerp hield. Dus het opzij leggen van artikelen en foto’s kan weer beginnen!

 

In grote lijnen waren de betrokkenen tevreden met het verloop van de eerste editie van het evenement, waar onder meer persprijzen voor geschreven- en beeldproducties werden uitgereikt. Grootste tegenvaller was de opkomst. Hoewel er uiteindelijk bijna 80 mensen naar het Schaffelaartheater kwamen, bleef dat aantal achter bij de verwachtingen. De voorjaarsvakantie speelde daarin een belangrijke rol, weten we inmiddels. Een flink aantal freelancers gaf aan dat vakantieplannen de aanwezigheid bij het evenement verhinderden.

 

Maar er waren ook freelancers die niet kwamen, zonder bericht van verhindering. Het is voor de organisatie wel van belang inzicht te krijgen in de beweegredenen om niet te komen. Was het programma niet interessant genoeg? Was het te ver? Verkeerd tijdstip? We zouden graag horen wat we kunnen verbeteren. Daarom vragen we jullie om van de reageermogelijkheid op de artikelen (dat kan sinds kort!) gebruik te maken om ons tips te geven of inzicht in de redenen waarom jullie niet wilden of konden komen.

 

Het redactioneel management vond de positieve ervaringen echter verre de boventoon voeren. Daardoor komt er volgend jaar in ieder geval weer een editie. Waarschijnlijk in grote lijnen volgens dezelfde opzet. Maar wel met andere accenten.

 

De bijeenkomst zal sowieso eerder in het jaar worden gehouden. De maand februari lijkt daarvoor een geëigend moment. Dan is de link met het afgelopen jaar ook nog duidelijk te maken. Voorlopig blijven we ook kiezen voor het Schaffelaartheater in Barneveld. Barneveld ligt redelijk centraal in het verspreidingsgebied, is de bakermat van BDU en er zijn uitstekende faciliteiten beschikbaar.

 

Verder zal de organisatie zich -op basis van de ervaringen van dit jaar- buigen over de reglementen voor de persprijzen. Het toeval wilde dat in de eerste editie een aantal winnaars twee keer werd bekroond. Achteraf vonden we dat minder gelukkig, ondanks het feit dat op de keuze van de jury niets hoeft te worden afgedongen.

 

We zijn benieuwd naar jullie reacties en tips.


Geplaatst op 18 juni 2015

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.