Geen jaarlijkse bijeenkomst in Barneveld

Het management van BDUmedia heeft besloten dit jaar geen plenaire bijeenkomst voor freelancers in Barneveld te organiseren. In plaats daarvan is het de bedoeling een aantal decentrale ontmoetingen te houden.

 

De bijeenkomsten in het Barneveldse Schaffelaartheater zijn twee keer in successie gehouden. Centraal in de programmering stond de uitreiking van de jaarlijkse persprijzen. Verder waren er sprekers -van buiten en van binnen BDU- en de laatste keer zelfs muziek en zang.

 

Hoewel de bijeenkomsten zelf prima verliepen (en de reacties van de bezoekers over het algemeen zeer positief waren), bleef de belangstelling van de freelancers tot twee keer toe achter bij de verwachtingen. Ook pogingen om het evenement nadrukkelijker onder de aandacht van de freelancers te brengen hadden niet het gewenste effect.

 

Het gevoel dat het evenement onvoldoende prikkelde tot een bezoek werd nog eens versterkt door de resultaten van een enquête die we een paar maanden geleden over het onderwerp hielden. Daarin gaven verschillende respondenten aan de reis naar Barneveld niet te aanvaarden vanwege de afstand of andere prioriteiten. Grote opkomsten bij bijeenkomsten dichter bij huis bevestigden het gevoel dat we ook niet veel meer konden verwachten bij toekomstige initiatieven. Kennelijk lag het dus niet aan gebrek aan betrokkenheid van de correspondenten bij ‘de krant’.

 

Een belangrijk doel van de jaarlijkse bijeenkomst was om met freelancers in gesprek te komen over het werk voor onze nieuwsmedia. We denken dat dat doel beter bereikt kan worden met bijeenkomsten op kleinere schaal en in de regio’s zelf. Dat gaan we het komend jaar dan ook uitproberen.

 

Het niet doorgaan van de plenaire bijeenkomst betekent niet dat -bijvoorbeeld- de jaarlijkse uitreiking van de persprijzen van de baan is. We zoeken alleen naar een alternatieve vorm. Daarover later meer.
Overigens; inzendingen voor de persprijzen (geschreven of in beeld) zijn nog steeds van harte welkom! Suggesties daarvoor kunnen bij de redacties of de Content Managers worden gedaan.


Geplaatst op 3 april 2017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.