Reclame Code Commissie stelt BDUmedia in het gelijk

BDUmedia

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft BDUmedia in het gelijk gesteld. Veenendaalse Krant.nl van 31 augustus 2016 bestond uit vier katernen en niet uit drie katernen en een ingevouwen folder. Met die vaststelling vernietigt de RCC een eerder genomen beslissing van haar voorzitter in deze kwestie, die door een lezer van Veenendaalse Krant.nl bij de RCC aanhangig was gemaakt.

Deze lezer heeft een ‘Ja Nee-sticker’ op zijn brievenbus geplakt en geeft daarmee aan dat hij wel Veenendaalse Krant.nl, maar geen folders bij de krant wil ontvangen. Uiteraard respecteert BDUmedia de wens van zo’n lezer, maar soms maakt een bezorger een fout. De betreffende lezer meende dat dat ook op 31 augustus jongstleden het geval was. Toen bestond Veenendaalse Krant.nl uit vier katernen, waarvan het laatste uitsluitend gevuld was met advertentiepagina’s. De meeste advertenties in het katern waren van één adverteerder. Dan is dat een folder en die mocht niet in mijn brievenbus worden gedaan, zo meende de lezer. Hij trok bij de voorzitter van de RCC aan de bel en vond gehoor voor zijn klacht.

De voorzitter stelde vast dat:
– in het laatste katern de doorlopende paginanummering van de krant ontbreekt;
– ook niet op een andere wijze wordt duidelijk gemaakt dat de reclame-uiting als onderdeel van de krant moet worden beschouwd;
– het een los in Veenendaalse Krant.nl ingevouwen drukwerk betrof;
– en het katern uitsluitend reclame bevatte.
En trok vervolgens de conclusie dat het vierde katern van de krant beschouwd moest worden als ‘een zelfstandig reclamedrukwerk’, zoals in de termen van de RCC heet.

Die beslissing beviel ons niet. Want deze keer ging het niet alleen om de brievenbus van die ene lezer. Deze uitspraak leek een meer principieel karakter te hebben. Als zo’n katern, dat we wel vaker maken voor een huis-aan-huisblad, als ‘zelfstandig reclamedrukwerk’ zou gelden, zouden we het niet meer huis-aan-huis kunnen verspreiden. Voor de brievenbussen met een JA NEE-sticker zouden onze bezorgers zo’n katern uit de krant moeten halen.

We gingen daarom in beroep bij de commissie. Eerst schriftelijk en vervolgens gaf directiesecretaris Marnix Kreyns tijdens de mondelinge behandeling een toelichting op ons standpunt. Dat luidt, kort samengevat dat de vaststellingen van de voorzitter van de RCC niet kunnen leiden tot de conclusie dat het om een folder gaat.

De volledige RCC is het met ons eens: ,,Het betreffende drukwerk bestaat uit acht pagina’s niet alleen advertenties van één adverteerder bevatten (zoals klager stelde), maar ook van verschillende andere bedrijven. Het gegeven dat de bijlage slechts uit reclame bestaat, hoeft op zich nog niet te betekenen dat deze bijlage niet als onderdeel van het huis-aan-huisblad beschouwd kan worden. Het clusteren van verschillende advertenties in een bepaald gedeelte van de krant is naar het oordeel van de Commissie niet ontoelaatbaar. Verder heeft de Commissie geconstateerd dat het formaat en de papiersoort van de advertentiebijlage gelijk zijn aan die van de rest van de Veenendaalse Krant, en dat de advertentiebijlage niet los, maar op dezelfde wijze is ingevouwen als de drie voorafgaande katernen van de krant.”

Conclusie: de advertentiebijlage kan worden aangemerkt als geïntegreerd onderdeel (katern) van het huis-aan-huisblad Veenendaalse Krant.

De betreffende lezer is inmiddels weer in beroep gegaan tegen deze beslissing van de RCC.


Geplaatst op 23 december 2016

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.