Regelingen

“Vrijwilligerswerk en freelancen”

Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor vrijwilligerswerk met een WW-uitkering. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW.

Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten zowel de organisatie als het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen. Voor uitkeringsinstantie UWV is vrijwilligerswerk: onbetaald werk voor een maatschappelijke organisatie die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Denk aan kerken, organisaties voor goede doelen of musea. SBBI betekent Sociaal Belang Behartigende Instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een zangkoor. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie. Of een organisatie een ANBI-status heeft of een SBBI is, vindt u op de site van de Belastingdienst.

Een andere voorwaarde om met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijkt UWV naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie.

De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 2,50. De onkostenvergoeding van een vrijwilliger met een WW-uitkering mag niet meer zijn dan € 150 per maand, en niet meer dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld.

 

“Modelovereenkomst vervangt VAR”

De Eerste Kamer heeft dinsdag 2 februari 2016 het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. VAR-verklaringen worden met ingang van 1 mei 2016 niet meer afgegeven. Opdrachtgevers en -nemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om volgens het nieuwe systeem te gaan werken. Het overleg tussen branchevereniging NUV en de belastingdienst over modelovereenkomsten voor de uitgeefbranche en een nieuw convenant loopt nog. Zodra meer bekend is over de invoering van de nieuwe wetgeving informeren wij onze freelancers.

 

“Een freelancer is niet in loondienst”

 Je bent niet in dienst van BDUmedia. En dat is ook jouw en onze bedoeling. Om te voorkomen dat de samenwerking toch op een dienstverband zou lijken, zijn er een aantal zaken die we zwart op wit met elkaar overeen komen en waar we van tijd tot tijd op controleren.

 

“Onbezorgd werken als freelancer”

 Vermoedelijk werken er nergens zoveel freelancers of -moderner- zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als in de uitgeverssector. Denk bijvoorbeeld aan auteurs, fotografen of eindredacteuren die werkzaam zijn voor een redactie.

Zij sturen een factuur of ontvangen royalty’s voor hun werkzaamheden. Ook personen die op naam van een bv factureren zijn freelancers. BDUmedia werkt graag met dit soort flexibele krachten. Maar werken als en met freelancers kent een aantal risico’s dat zich soms pas veel later openbaart, zoals bijvoorbeeld kostbare claims van de belastingdienst. Reden te meer om de zaken netjes en goed met elkaar af te spreken.

 

In maart 2008 is er tussen de uitgeverssector en de belastingdienst een convenant gesloten. Ook BDUmedia werkt volgens dit convenant.

“Overeenkomst van Opdracht”

 Om de gemaakte afspraken vast te leggen sluiten we met elkaar een ‘overeenkomst van opdracht’. Daarnaast tonen we met de overeenkomst van opdracht aan dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

 

Een ‘echte’ freelancer is werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht (artikel 400, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). Wettelijk bestaat deze overeenkomst uit de volgende elementen:

 

  • Er wordt een opdracht verstrekt;
  • Er wordt werk (de opdracht) verricht;
  • Het werk wordt verricht buiten dienstbetrekking;
  • Er wordt een vergoeding betaald als tegenprestatie.

 

Uit het derde punt blijkt dat een overeenkomst van opdracht per definitie geen arbeidsovereenkomst is. Het onderscheidende kenmerk van de arbeidsovereenkomst, de gezagsrelatie, ontbreekt in een overeenkomst van opdracht. Overigens zijn de feitelijke omstandigheden uiteindelijk bepalend.

 

“Jaarlijkse inkomsten meer dan € 8.400?”

Wanneer we verwachten dat je meer dan € 8.400 per jaar zal declareren, vragen wij je om een VAR-verklaring of een Eigen Verklaring. Ook wanneer je in het afgelopen jaar meer dan € 8.400 via ons verdiende, zullen wij hier om vragen. Hiermee kunnen wij vaststellen of je in juridische zin een zzp’er bent en wij geen premies voor je hoeven af te dragen aan de belastingdienst en het UWV.

 

“Jaaropgaaf aan jou en de belastingdienst”

 Jaarlijks ontvang je van ons een totaaloverzicht van de aan jou betaalde bedragen. Je kunt deze gegevens gebruiken voor jouw belastingaangifte. BDUmedia verstrekt deze gegevens eveneens aan de belastingdienst.

 

“Freelancen met (behoud van) een uitkering?”

 Het is vaak mogelijk om naast een WW-uitkering als freelancer te werken. Maar er gelden wel strenge regels. Neem contact op met je consulent bij het UWV om de mogelijkheden binnen jouw specifieke situatie te bespreken.

 

“BTW-plichtig”

Voor de btw ben je ondernemer als je zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Ben je ondernemer voor de btw, dan krijg je een btw-nummer van de belastingdienst. Je bent verplicht dit nummer op je facturen te vermelden. Ook moet je dan een overzicht bijhouden van alle verzonden en ontvangen facturen.

 

“Het schrijven van publicaties voor gedrukte of digitale media met daarin jouw eigen gedachtegoed” is vrijgesteld van btw. Over commerciële redactie en foto’s wordt wel btw berekend. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij je naar de website van de belastingdienst.

 

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.