Veel belangstelling voor 'benen-op-tafel-sessies'

brainstormDe sessies voor de ‘benen-op-tafelgesprekken’ over de specialistische journalistieke genres ‘politiek’ en ‘sport’ zullen respectievelijk donderdag 10 en dinsdag 8 september gaan plaatsvinden. Aanvang: 11.00 uur in het hoofdkantoor van BDUmedia in Barneveld. Die data bleek de voorkeur te hebben van de meeste correspondenten die van hun belangstelling blijk gaven.

 

Niet iedereen kreeg via ‘Datumprikker.nl’ de gelegenheid om te kiezen uit beschikbare data. Dat waren met name degenen die zich recent -tijdens onze vakanties- aanmeldden. We hopen uiteraard dat de gekozen datum ook hen zal passen.

 

Het vervelende is dat we niet iedereen hebben kunnen faciliteren. Er was altijd wel iemand die niet kon. Uiteraard hopen we dat van die groep een deel alsnog kans ziet om aan te schuiven. Aan de andere kant houden we er ook rekening mee dat de mensen die aangaven te kunnen, op het laatste moment alsnog verhinderd blijken te zijn.

 

Zoals het er nu naar uitziet hebben we voor beide sessies een leuke groep. Voor elk onderwerp meldden zich rond de 20 belangstellenden en dat waren aantallen die ons als organisatie aangenaam verrasten. We zullen te zijner tijd bekijken wat we met de mensen doen die nu noodgedwongen afwezig zijn. Een extra workshop is daarbij één van de mogelijkheden.

 

Zoals eerder gemeld is het de bedoeling van de sessies om in een informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over de manier waarop we de onderwerpen in de krant kunnen behandelen. Begin je een voetbalverslag in de eerste minuut en eindig je met het laatste fluitsignaal? Of zijn er ook creatiever manieren om dat te benaderen? En begin je je verslag van een raadsvergadering met het eerste onderwerp en eindig je met het afhameren van de rondvraag? Of pak je een spraakmakend onderwerp? En krijgt ieder raadslid een citaat in je stuk? Of selecteer je slechts de meest relevante opmerkingen?

 

Kortom; onderwerpen die ongetwijfeld voldoende gespreksstof zullen opleveren. BDU-professionals als Berry Kamphorst en Hans-Lukas Zuurman -die voor de Barneveldse Krant dagelijks met dat bijltje hakken- hebben hun medewerking aan de sessies toegezegd.

 

Correspondenten die zich niet eerder opgaven, maar wel belangstelling hebben, kunnen zich nog aanmelden. Doe dat bij de Content Managers Alex Monster (a.monster@bdu.nl), Wim Vonk (w.vonk@bdu.nl) of Daan Bleuel (d.bleuel@bdu.nl).


Geplaatst op 21 augustus 2015

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.