Veel steun voor BDU in coronacrisis

De acties die BDUmedia in allerijl heeft opgetuigd om de directe gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, zijn hoopvol van start gegaan. Mensen doneerden (sommigen zelfs bedragen van 1.000 euro!), namen abonnementen op premium-sites of namen proefabonnementen op onze abonnementskranten.

Maar daar bleef het niet bij. Winkeliersverenigingen en gemeenten zegden steun toe. Met andere gemeenten zijn we nog in gesprek over de manier waarop ondersteuning van BDU eruit zou kunnen zien. De provincie Utrecht vroeg zich bezorgd af of ze iets voor ons konden betekenen. Lokale partijen gingen spontaan adverteren om langs die weg de ingezakte omzetten een steuntje te geven.

Maar ook intern wordt de creativiteit aangesproken om de crisis te bezweren. Collega’s in vaste dienst komen met zelfgeschreven verhalen, ‘Verkoop’ bedenkt nieuwe manieren van communicatie voor ondernemers die de bakens in tijden van economische malaise moeten verzetten. Denk aan horeca-bedrijven die met bezorgdiensten gaan werken en daar ruchtbaarheid aan willen geven.

Hoopgevend is ook dat ‘Den Haag’ oog heeft voor het drama dat zich in de sector van de huis-aan-huisbladen en de nieuwsbladen dreigt te voltrekken. De problemen worden niet alleen in Barneveld gevoeld, maar bij alle uitgevers in het hele land. Als er niets gebeurt, dreigt de hele fijnmazige journalistieke infrastructuur aan de basis te verdwijnen. Dat heeft ook grote gevolgen voor de journalistiek in zijn volle omvang.

Partijen in de Tweede Kamer roepen de regering op met maatregelen te komen die de sector moeten redden. Hopelijk biedt dat -samen met financiële steun van anderen- voldoende soelaas om de crisis de baas te blijven.


Geplaatst op 30 maart 2020

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.