Verdere ontwikkeling Nieuwsdienst

freelanceavond2

BDUmedia geeft dit najaar verder invulling aan de Nieuwsdienst. Het doel is om zowel qua Actualiteit (veelal online) als qua Verdieping (veelal op papier) overal marktleider te zijn/worden door structureel aan kwaliteitsverbetering te werken.

De redacties in Barneveld werken al acht maanden met een Nieuwsdienst. Zeven dagen per week, van 6.00 uur tot 21.00 uur, volgen enkele contentverwerkers- en regisseurs via verschillende platforms het lokale nieuws. Waar nodig ondernemen zij meteen actie en publiceren zij dit nieuws via meerdere kanalen. Groot nadeel in de ogen van de bedrijfsleiding, is het feit dat deze mensen óók verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de krant. Daardoor kunnen zij zich niet volledig focussen op de online of offline activiteiten.

In de vernieuwde Nieuwsdienst worden de werkzaamheden voor de papieren krant losgekoppeld van die voor de website. Concreet: een aantal BDU-werknemers zal zich uitsluitend richten op online publicaties, in welke vorm dan ook. Anderen focussen zich op het papieren product. Het is in de visie van BDUmedia daardoor mogelijk beter te focussen op de uitvoering. ,,Maar”, zegt Hoofd Content Norbert Witjes (foto), ,,de uitdaging is om ervoor te waken dat het wel één contenthuis blijft.”

Contentmanager Alex Monster geeft leiding aan dit project. In eerste instantie heeft hij overleg met de Barneveldse regisseurs en de redactieteams om de binnen de doelstellingen tot goede werkafspraken en taakverdeling te komen. Ook de redacties in Gorinchem en Hoofddorp worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.
Voor de verdere ontwikkeling van de Nieuwsdienst worden ook videostagiairs ingezet. Zij gaan bij toerbeurt op werkdagen in Barneveld aan de slag met het zoeken van video’s en het online publiceren. Ook gaan zij in kaart brengen op welke wijze BDUmedia het zoekproces kan verbeteren. Verder gaan Werkervaringsplaatsen deel uitmaken van de Nieuwsdienst.


Geplaatst op 24 september 2015

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.