Wel of geen BTW?

belasting

Medewerkers van BDUmedia krijgen nog wel eens vragen over de btw. Waar moet je btw over rekenen? En als je btw moet rekenen, tegen welk percentage moet dat dan? De belastingdienst stelt de wetgeving hierover vast en wij verwijzen voor dit soort vragen dan ook altijd naar hen. De informatie die hierover op de site van de belastingdienst staat, laat echter ruimte voor interpretatie. Daarom hebben wij een deskundige op dit gebied gevraagd ons het een en ander toe te lichten. Hierbij delen we die informatie ook met jou.

Belaste prestatie

Bepalend voor de omzetbelasting (btw) is de vraag of sprake is van een vergoeding voor een prestatie in het economisch verkeer. Zo ja, dan is de betaling belast. Zo nee, dan is de betaling onbelast. Bij de activiteiten zoals verricht door freelance auteurs of journalisten is bijna altijd sprake van een prestatie in het economisch verkeer en dus zijn de betalingen in beginsel belast met het standaard btw-tarief (21%). Echter, prestaties die in beginsel belast zijn, kunnen vervolgens ook weer zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting. Zie hierna in welke gevallen er bijvoorbeeld sprake is van een dergelijke vrijstelling.

 

Vrijstellingen

In de Wet op de omzetbelasting zijn een aantal vrijstellingen opgenomen, onder andere voor de categorie ‘componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten’. Deze groepen zijn dus vrijgesteld van de omzetbelasting en hoeven geen btw in rekening te brengen. Op de website van de Belastingdienst lees je welke activiteiten precies onder deze vrijstellingen vallen.  Voor journalistieke activiteiten hoeft ook geen btw in rekening in rekening te worden gebracht. Vrijgestelde journalistieke activiteiten zijn redactionele bijdragen aan een dagblad, tijdschrift, journalistieke internetsite of een journalistiek programma op radio of televisie, zo staat er te lezen op de site van de belastingdienst. Maar dit geldt ook voor redactionele/journalistieke bijdragen voor een nieuwsblad/huis-aan-huis-blad.

Foto’s en illustraties

Vergoedingen voor illustraties en foto’s worden niet onder de eerder genoemde vrijstellingen genoemd en zijn daarom dan ook niet vrijgesteld voor de omzetbelasting. Hiervoor geldt het standaard btw-tarief (21%). Er is één bijzondere uitzondering op dat percentage en die geldt wanneer de illustratie of de foto als uniek kunstwerk kan worden beschouwd. Dat geldt in elk geval niet wanneer de illustratie of foto in een boek, krant, tijdschrift of televisieprogramma wordt gepubliceerd. Deze uitzondering geldt alleen bij unieke en kunstzinnige producties, bijvoorbeeld als onderdeel van een expositie. In dat geval geldt het lage btw-tarief (6%).


Geplaatst op 5 februari 2015

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.