Nieuwe special: Zorgkrant groot succes

Zorgkrant1

De meesten van jullie zullen deze week (of vorige week) de Zorgkrant bij de eigen titel hebben aangetroffen. Met het concept van een special die in het héle BDU-gebied wordt verspreid (oplage: 750.000 stuks) en die voor alle lezers relevante artikelen bevat zijn we binnen BDUmedia een nieuwe weg ingeslagen.

 

De veranderingen in de zorg komen massaal op gemeenten en de burgers (en daarmee onze lezers) af. Dan ligt het voor de hand dat je daar als uitgever van veelgelezen nieuwsmedia aandacht aan wil besteden. Dat kan lokaal, maar de problematiek heeft veelal ook een bovenlokaal karakter. Daarom ontstond het idee om een special te maken die weliswaar lokale trekjes vertoont, maar die qua inhoud lezenswaardig zou moeten zijn voor onze lezers in het hele gebied.

Het concept -thema en oplage- bood de advertentieverkoop ook volop mogelijkheden om nieuwe klandizie aan te boren. Dat is uitstekend gelukt, kunnen we tevreden vaststellen. Het grootste deel van de adverteerders zou anders niet in een BDU-krant hebben geadverteerd. Er werd voor de adverteerder maatwerk geleverd door de krant advertentioneel in vier regio’s op te delen. Daardoor konden de adverteerders kiezen voor de héle oplage of voor één of meer regio’s. Dat betekende wel dat de Zorgkrant niet overal in dezelfde week werd verspreid (de eersten in week 45, in week 47 (volgende week), gaan de laatsten de deur uit). Ook redactioneel zijn er kleine afwijkingen geweest. In de ene editie stonden 10 redactie-pagina’s, in de meeste elf. De thema’s van de artikelen waren dezelfde, alleen is in de editie van elf pagina’s één artikel tot een spread (dubbele pagina) opgeblazen.

 

Leermoment

 

Die gespreide verspreiding bood ook de mogelijkheid om nog tijdens de productie kleine verbeteringen aan te brengen. Zo kregen we op de eerste editie reacties van (oudere) lezers die delen van de krant moeilijk bleken te kunnen lezen. Dat had vooral te maken met de keuze voor een bepaalde letter, in combinatie met een bepaalde steunkleur. Dat hebben we nog aangepast zodat de kranten die deze week zijn verschenen voor iedereen van A tot Z goed te lezen moet zijn geweest. We hebben ook geen kritiek meer gehad.

Al met al kunnen we spreken van een geslaagd initiatief dat zowel bij de lezer als de adverteerder enthousiaste reacties losmaakte. We kregen complimenten van ver buiten ons verspreidingsgebied. Financieel is het een project geworden dat de hooggespannen verwachtingen heeft waargemaakt. En dat is in deze tijd, waarin we structurele tegenvallers vaker tegenkomen we zouden willen, een witte raaf.

Het ligt voor de hand dat in een evaluatie gekeken gaat worden naar een vervolg. Dat kan een vervolg op het thema zijn, maar ook een vervolg op de aanpak (een inhoudelijk relevante krant voor het hele gebied). Wordt vervolgd.

 


Geplaatst op 13 november 2014

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

OVER
BDUmedia

BDUmedia vindt zijn oorsprong in de ‘Barneveldsche Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij’, die in 1871 werd opgericht. BDUmedia exploiteert en geeft inhoud aan lokale media en vak- en publieksmedia. Dat doen we met een breed scala van kanalen. Bijvoorbeeld met de gedrukte Barneveldse Krant (die op 7 oktober 2017 op de kop af 146 jaar bestond). Ons mediahuis is een slanke en flexibele organisatie. Van daaruit regisseren en verwerken we de content van onze merken.

  

Meer dan 400 externe producenten (freelancers en ZZP’ers) dragen het merendeel van de inhoud aan. BDUmedia wil met haar lokale media dé nieuwsproducent van Nederland zijn. Het werkgebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Duitse grens. De vak- en publieksmedia, waartoe bijvoorbeeld de tijdschriften Tegel Totaal en Natuursteen behoren, bedienen vooral een selectief lezerspubliek dat behoefte heeft aan hoogwaardige niche-informatie. Naast BDUmedia is er BDUprint. In deze werkmaatschappij worden kranten en tijdschriften gedrukt.